नमस्कार

नमस्कार

Pages

Tuesday, 11 May 2010

दार उघड बयो, दार उघड...

काही छोटी कवाडं..
काही मोठ्या खिडक्या..
काही फाटकं...
काही दारं...
एक एक बंद होतंय..
कधी थोडी फट उरलेय..
तर काही घट्ट बंद...
हवा खेळायला जागा नाही...
श्वास घ्यायला फट नाही..
घुसमट जाणवतेय...


मग म्हणतील रक्तवाहिनीत गाठी झाल्या...
म्हणून श्वास बंद झाला...