नमस्कार

नमस्कार

Pages

Sunday, 10 August 2014

म्हणतात...

गळणाऱ्या एकेक पानाने, पुन्हा रिकाम्या देठावर लगडावे म्हटले तर जमेल काय ?
आणि तेही जमलेच तर ते पान 'इथून मी फार लवकर निखळतो' म्हणून कुठल्या दुसऱ्या देठाला चिकटेल काय ?

…पुन्हा मी माझ्या सोळाव्या वर्षात शिरले तर…
आजही मला वाटतं, कॉलेजच्या त्या तळमजल्यावरच्या मोठ्या खिडकीपाशी तासनतास बसून मी दूरवर धुसर दिसणाऱ्या त्या प्रवेशद्वारावर नजर लावून बसेन.
तुझीच वाट बघत.
सकाळी आईची नजर चुकवून तुझ्यासाठी भरून आणलेला डबा…तसाच पुन्हा घरी परतेल…संध्याकाळी आईची नजर चुकवून, केराच्या डब्यात…पाच चपात्या आणि तुला आवडणारी भुर्जी.
अन्नदेवतेने शाप द्यावा असे म्हटले असते तर…?
अन्नाला मोताद होण्याची वेळ आली असती !

म्हणतात, ज्याच्यावर आपलं प्रेम आहे त्याच्यावर नव्हे…ज्याचं आपल्यावर प्रेम आहे त्याच्यावर आपलं आयुष्य सोपवावं.
.........

कोणी शहाणा म्हणेल…
दुसऱ्या कोणावर आपलं आयुष्य सोपवावच का ?
आपलं आयुष्य आपण सांभाळावं !

हे सोळा वर्षाच्या कानांना सांगून बघा !
त्या नाजूक कानांमधून त्यावेळी नाजूक फुलं बहरत असतात !
दाट हिरवीगार झाडी !
त्यावर रंगीबेरंगी फुलं !
आणि शेकडो फुलपाखरं वगैरे !!
ठार बंद !
कान !