नमस्कार

नमस्कार

Pages

Monday, 26 April 2010

तह की युद्ध?

कसे कळणार की जे काही घडत असतं तो एक नशिबाचा भाग असतो की त्या परिस्थितीशी झगडायची त्या वेळी गरज असते?
म्हणजे परिस्थिती आहे तशी स्विकारायची कधी आणि परिस्थितीशी झगडायचे कधी?

1 comment:

सागर said...

khrach tah ka yudh..