नमस्कार

नमस्कार

Pages

Wednesday, 2 June 2010

बोनसाय

झाडं वाढतात.
इमारती वाढतात.
रांगा वाढतात.
मुलं वाढतात.
बिलं वाढतात.
वजन वाढतं.
कंबर वाढते.
वय वाढतं.
कामं वाढतात.
फाईल साईझ वाढते.
पूल वाढतात.
खड्डे वाढतात.
हायवे वाढतात.

मग यार, हा पगारच का नाही वाढत?
ह्याचीच का वाढ खुंटलीय?!

No comments: