नमस्कार

नमस्कार

Pages

Wednesday 25 December 2013

प्रयत्ने वाळूचे कण रगडीता… :)

हा एक मराठी मुलगा. आम्ही भेटलो तेव्हा आमच्या खूप छान गप्पा झाल्या होत्या. एकूणच रापलेला बोलका चेहरा. खडतर आयुष्य चेहेऱ्यावर उतरलेले. जखमेच्या खुणा, काळा रंग, गुलाबी जांभळे ओठ. मला वाटतं ह्या चेहेऱ्यात खरं तर अजून बरंच काही आहे जे मला नाही कागदावर उतरवता आलेलं. ह्याचे मी आधी एकदा पेन्सिल स्केच केले होते. आणि गेल्या पंधरा दिवसांत जलरंग हाताशी घेऊन दोन प्रयत्न केले होते. अयशस्वी. आजही मी त्याला फक्त १० % न्याय देऊ शकले आहे.
:)


1 comment:

Shriraj said...

pan tuze pramanik prayatna tyat distayt anagha