नमस्कार

नमस्कार

Pages

Tuesday, 10 May 2011

ओढ

का कोण जाणे...
खिडकीबाहेर...
एकेक पान, एकेक फूल, एकेक फांदी...
पावसाची ओढ लावून जेमेतेम उभे आहेत असं काहीसं वाटतंय...

...दुष्काळात, पावसाच्या त्या एका थेंबाची ओढ...
...थेंबांचा अतिरेक...
...मग निवाऱ्याची ओढ.

...ह्याची ओढ..
त्याची ओढ...

खरं तर...
ही नस्ती XX
कुतरओढ !

20 comments:

Yashwant Palkar said...

khup chan aahe..

रोहन चौधरी ... said...

मळभ आलय का गं? पाउस पडेल असे वाटतंय?

THE PROPHET said...

कुतरओढ :(

Vinayak Pandit said...

एकदम आवडली!:(

हेरंब said...

अगदी ओढाताण !!

अनघा said...

:) यशवंत, आभार.

अनघा said...

हम्म्म्म....तसंच काहीसं रोहन.

अनघा said...

विद्याधर... :)

अनघा said...

विनायक, आभार. :)

अनघा said...

हेरंबा ! :)

Raindrop said...

odh aahe mhanunach tar paul pudhe padtaat...baslya baslya mumbai chi feri hote....odh aahe mhanunach tar goshti ghadataat na??

अनघा said...

हं वंदू. :)

भानस said...

या कुतरओढीचेच नाव आहे ’ जीवन ’. :)

अनघा said...

माते, हो का ? धन्यवाद हं :)

श्रीराज said...

त्या दोन 'X'च्या जागी काय होते?

बाकी... तू म्हणतेस ते खरंच आहे... ओढ काही संपत नाही.

भानस said...

अगं, इथलीही माझी टिपणी उडालीये... हे काय चाललेय तरी काय?? :( मेलं ब्लॉगर गंडल होतं त्याचमुळे झालाय का ...

अनघा said...

श्रीराज, काय बरं असेल त्या दोन फुल्ल्यांच्या जागी ?! :D

अनघा said...

हो गं भाग्यश्री...सगळे त्याचेच परिणाम !
तुझं किती नुकसान ? आधी बॅक अप घे पाहू राणी !
:)

सौरभ said...

>> त्या दोन 'X'च्या जागी काय होते? +1

>> श्रीराज, काय बरं असेल त्या दोन फुल्ल्यांच्या जागी ?! :D -1

आता गाळलेल्या जागा भरायची ही काय जागा आहे का?? असे out of syllabus प्रश्न विचारायचे नाय्त बा.

सू थयू?? yevrithing aalryte??? बाकी कोणी काय जास्त कुतरओढ केली तर सरळ तपकिर ओढायची आणि कुतरओढ करणाऱ्याच्या तोंडावर शिंकायचं...

by the way... कुतरओढ कसा शब्द आहे ना... कुतर.... ओढ... कुतर... म्हणजे काय??? आणि ओढायचं कशाला ते??!!!

अनघा said...

सौरभाssss !!! :)