नमस्कार

नमस्कार

Pages

Friday, 17 July 2009

 I don't know whether am thinking or am sinking!

2 comments:

Gouri said...

अनघा, जर्मन आहेस का?
जर्मन माणूस इंग्रजी बोलतो तेंव्हा तो ‘थिंक’ म्हणतोय का ‘सिंक’ हे समजत नाही :)

अनघा said...

बाप रे! गौरी बाई एकदम २००९ मध्ये पोचलात!
जर्मन?! :) :)
आभार गं बाई इतके कष्ट घेतल्याबद्दल!! :)