नमस्कार

नमस्कार

Pages

Wednesday, 28 July 2010

ध्वनिप्रदुषण

गल्लीतील ध्वनिप्रदुषणाविरुद्ध बाबा, तुम्ही आवाज उठवलात.
त्या आवाजाने तुम्हांला त्रास व्हायचा.
तुमचे वाचन आणि लिखाण तुम्हांला नाही करता यायचे.

आज त्याची आठवण झाली.
मी माझ्या गाडीत आज जाणूनबुजून ध्वनिप्रदुषण करून घेतलं.
रेडिओ लावला.
प्रचंड मोठ्या आवाजात.

मला माझा मेंदू काम करायला नको होता.
मी त्याला एका अश्या खोलीत बंद केलं जिथे तो बधीर होईल.
चालता देखील नाही येणार त्याला.
आज मी त्याला अपंग केलं.

ध्वनिप्रदुषणाला आज मी पाठिंबा दिला.

1 comment:

श्रीराज said...

स्वतःला शांत करण्यासाठी तू निवडलेला पर्याय योग्यच होता.
‘The Hours’-मध्ये Virgina Woolf-च्या तोंडी एक सुंदर वाक्य आहे - "You cannot find peace by avoiding life, Leonard."