नमस्कार

नमस्कार

Pages

Monday, 3 May 2010

point of focus

हे असं माझ्याच आयुष्यात का होतं?

हा आपल्याला नेहमीच पडणारा प्रश्र्न आहे. हो ना?

ह्यात तुलना आहे. बरोबर?
म्हणजे तिच्या किंवा त्याच्या आयुष्यात नेहमी चांगलंच होतं आणि माझ्या आयुष्यात मात्र नेहमीच वाईट होतं. तिला पटकन बढती मिळते, त्याला नेहमीच सगळं विनाकष्ट मिळतं किंवा तिला ट्रेन मध्ये बसायला नेहमीच चांगली जागा मिळते. मग जर तुलना करायचीच आहे तर मग जशी आपण चांगल्या गोष्टींबद्दल करतो तशी वाईट गोष्टींबाबत का नाही कधी करत? म्हणजे जर डोळे उघडे ठेवून स्वतःच्या नशिबाची तुलना दुसऱ्या माणसांबरोबर करायला घेतली तर काय दिसतं?
कधी एखादी बाई भेटते जिचा नवरा वयाच्या तिसाव्या वर्षीच अपघातात गेलेला असतो, नंतर कष्टांनी वाढवलेल्या दोन तरुण मुलांनी आत्महत्या केलेली असते आणि आता वयाच्या त्रेपन्नाव्या वर्षी तिला तिसऱ्या श्रेणीचा कर्करोग झालेला असतो. कधी कोणी भेटतं; जिला वयाच्या पाचव्या वर्षीच आई सोडून गेलेली असते. एखादं छोटंसं दोन वर्षाचं गोंडस बाळ भेटतं जे अंगावर जागोजागी लावलेल्या ट्यूब सहित; झालेल्या असाध्य रोगाबरोबर झगडत असतं.
हे सगळं; आपला तुलना करायचा स्वभाव कायम ठेवून फक्त point of focus बदलून बघितलं; कि मग सुरुवातीला पडलेला तो प्रश्र्न आपली शब्द रचना थोडी बदलतो...

हे असं ह्यांच्याच आयुष्यात का होतं?

1 comment:

सागर said...

hmmmm

Kalat pan valat nahi