नमस्कार

नमस्कार

Pages

Tuesday, 11 May 2010

यादी

फार फार वर्षांपूर्वी ईजिप्त मध्ये, प्रवासाला निघण्याआधी सामानाची यादी करण्याची प्रथा होती हे मला कैरोत शिरल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी कळलं!
त्या दिवशी आम्ही गेलो होतो ईजिप्तमधील सुप्रसिद्ध संग्रहालय बघायला.
तिथे पाऊल ठेवल्यापासून ते बाहेर पडेपर्यंत आम्ही शेकडो, हजारो मम्या बघितल्या.
तुम्हांला वाटेल की प्राचीन काळी तिथे माणसे, माणसांची प्रेते गुंडाळत असतील. पण हा तुमचा समज साफ चुकीचा आहे. तिथे माणसांबरोबरच कुत्रा, मांजर, माकड, ससा, पोपट अश्या वेगवेगळ्या प्राणी आणि पक्ष्यांची प्रेते गुंडाळलेली आम्ही बघितली!
आपल्या संग्रहालयासारखी पेंढा भरलेली नव्हेत! तर ते सगळे प्राणी जिवंत असताना त्यांचा मालक किंवा मालकीण वारल्यामुळे आणि त्यांचे आपल्या प्राण्यांवर जीवापाड प्रेम असल्यामुळे त्यांना हे 'प्रेमिक मरण' देण्यात आले होते. रसायन लावून त्यांचे प्रेत त्यांच्या मालकाजवळ किंवा पायाशी ठेवण्यात आलेले होते. आणि आम्हांला अशीही माहिती दिली गेली की आपल्याबरोबर कोणाकोणाच्या मम्या केल्या जाव्यात ह्याची यादी, माणूस जिवंत असतानाच करून ठेवण्यात येत असे.
म्हणजे मी मेले की माझे पिऱ्यामिड कोठे बांधले जावे आणि माझ्याबरोबर विरंगुळ्यासाठी कोणकोणत्या प्राण्यांच्या आणि माणसांच्या मम्या बनवल्या जाव्यात ह्याची यादी मी आधीच करून देणे ईजिप्तमध्ये अपेक्षित होते.
आपण नाही का प्रवासाला निघण्यापूर्वी एक यादी करून ठेवत?
तसेच अनंतातील दूरच्या प्रवासाला निघण्याआधी आपण कायकाय आणि कोणाकोणाला बरोबर घेऊन जाणार आहोत ह्याची नीट यादीच करून ठेवली तर त्यात काय चुकले?

हे माझे विचार ऐकल्यावर माझ्या लेकीने माझ्या ह्या प्रकारच्या अंतिम यादीत, स्वतःचे नाव टाकायला सक्त मनाई करून माझ्यावर तिच्या असलेल्या किंवा नसलेल्या प्रेमाचा दाखला, मला तिथेच दिला ही गोष्ट वेगळी!

1 comment:

rajiv said...

khupch gammat watli wachun !

asech tuze pravasatle gammtishir anubhav pn sang aamhala!