नमस्कार

नमस्कार

Pages

Friday, 21 May 2010

कावळा

त्या दिवशी समोरच्या कडूलिंबाच्या फांदीवर एक कावळा बसला होता.
काय नजाकत होती हो! लांबसडक, नाजूक, करडा, काळा आणि चकचकीत. उन्हात बसला होता. त्यामुळे तो अधिकच चमकत होता. असं वाचलंय की, गोऱ्या त्वचेपेक्षा काळी त्वचा अधिक निरोगी असते! इथेतिथे मान वेळावून कावळ्यांची नेहमीचीच हरकत तोही करतच होता. परंतु त्याची ती अदा काही वेगळीच होती! वाटलं व्यायामबियाम करतो की काय हा! हेवी वेट्स वगैरे! मी जाडजूड, गुबगुबीत कावळे बघितलेत. पण हा, बहुतेक तो 'ती'च होता, कावळ्यांच्या जमातीतला बिपाशा बासू होता!

कावळ्यावरून आठवलं.
परवा एका मित्राने माझ्या 'अति' सामान्यज्ञानात थोडी भर घातली.
म्हणे ह्या वर्षी भरपूर पाऊस पडणार आहे. हे हवामानखात्याचं अनुमान नाही!
ह्या वर्षी कावळ्यांनी त्यांची घरटी झाडांच्या आतील फांदींवर बांधलीयत!
जर पाऊस कमी होणार असेल तर कावळे आपली घरटी वर उघड्यावर बांधतात!
आत गर्द फांद्यांमध्ये घर उभारल्यामुळे, 'कावळ्याचं घर गेलं वाहून' अशी इतिहासाची पुनरावृत्ती होत नाही!

अनुभवावरून फक्त प्राणी आणि पक्षीच तेव्हढे शिकतात!

1 comment: