नमस्कार

नमस्कार

Pages

Monday, 17 May 2010

स्त्री

स्त्री नाजूक असते.
स्त्रीची सहनशक्ती अफाट असते.
दोन पूर्ण विरोधी विधाने.
मग नक्की स्त्री कशी असते?
हे आजतागायत कोणाला कळलंय?
नाही.

परंतु एक स्त्री म्हणून आमच्या फायद्याचे काय असते ह्यावर फक्त मी बोलू शकते.

माझा इतक्या वर्षांचा अनुभव सांगतो, की स्त्रीने नाजूक असलेलंच बरं.
का विचारताय?

ज्या स्त्रिया नाजूक असतात, किंवा आपण नाजूक आहोत असे दर्शवतात, त्यांच्या आजूबाजूची माणसे (इथे मला 'त्या त्या' स्त्रीचे 'ते ते' पतीदेव अपेक्षित आहेत) त्यांची काळजी घेताना दिसतात.
परंतु ह्याच्या उलट, ज्या स्त्रियांची सहनशक्ती अफाट असते, त्यांना त्यांची काळजी घेण्यासाठी हक्काची माणसे कमीच भेटतात. मग प्रश्न त्यांच्या तब्येतीचा असो वा त्यांच्या भावनिक गरजेचा असो. जेंव्हा त्या स्त्रीच्या तोंडून ' हे आता मला सहन होत नाहीये' असे उद्गार बाहेर पडतात, तेंव्हा बहुतेक वेळा त्यांच्या डोक्यावरून पाणी गेलेले असते!

इथे ह्या दोन वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये बसणाऱ्या, वेगवेगळ्या प्रकारच्या माझ्या मैत्रिणींच्या, भावना दुखवायचा माझा कुठलाही हेतू नाही ह्याची कृपया नोंद घ्यावी.

1 comment:

Yogini N said...

अगदी खरं. डोक्यावरून पाणी जातं ते जातंच, वर 'आधी का बोलली नाहीस?' हा दोषही पत्करावा लागतो.