नमस्कार

नमस्कार

Pages

Monday, 3 May 2010

सन स्क्रीन लोशन, गोरे आणि आम्ही

एक गंमत!
दुबईतला निळाशार समुद्र, मी,माझा नवरा आणि आमची ७/८ वर्षांची लेक.
एक वाजला होता. दुपार कशी मस्त सुस्तावली होती.
आजुबाजूला वेगवेगळ्या आकाराचे, वयाचे आणि देशांचे पुरुष व बायका दुबईचं ऊन उघड्या अंगावर मोठ्या आनंदाने घेत होते.
मस्तपैकी डेक घेऊन त्यावर आपणही आपल्या भारतीय अंगभर पोशाखात पहुडावं असा माझा विचार तर समुद्रात बाबाबरोबर डुंबावं असा आमच्या लेकीचा विचार.
नवऱ्याने एक डेक सावलीत टाकला आणि मी त्यावर टॉवेल पसरून त्यावर मालकी हक्क प्रस्थापित केला. आता राहिलं होतं आमच्या तिघांच्या अंगाला सन स्क्रीन लोशन चोपडण! मी पोतडीतून बाटली काढली आणि लेकीच्या अंगाला चोपडली. नंतर नंबर नवऱ्याचा. त्याच्या हातापायाला क्रीम लावताना माझ्या लक्षात आलं कि कोणीतरी आपल्याकडे बघतंय. आता ह्या परक्या देशात मी नवऱ्याच्या अंगाला दिवसाढवळ्या हात लावतेय म्हणून एव्हढ कोण माझ्याकडे बघतंय असं वाटून मी वळून बघितलं. तर एक बिकिनी घातलेली गोरी गोरी बाई, ब्रिटीशच असावी, माझ्याकडे टक लावून बघत होती. मी हळूच ह्या दोघांना म्हटलं," अरे, हे आजूबाजूचे गोरे आपल्याला म्हणत असतील, कश्याला बोडक्याच लावताय ते सन स्क्रीन? आता कुठे आणखी काळे होणार आहात तुम्ही?!"
मी सांगते तुम्हांला, तिची बोलकी नजर काहीही न बोलता मला हेच सांगत होती हो!
मी आपलं हळूच हसून ट्यूब बंद केली आणि पोतडीत टाकून दिली!
काहीही न बोलता!!
आणि खो खो हसणाऱ्या माझ्या दोन काळ्या माणसांना सांगितलं," जा! किती डुंबायचं तितकं डुंबा!"

2 comments:

nilesh.mandrekar said...

sahii...hahahahaha..

Writer & Filmmaker said...

it could also be that 'everybody comes to the beach to get tanned....and we try to avoid the tan'....maybe that's what she must have found funny :)

i have been told so many times 'i wud love to have a tan like urs' ...to which i always thought 'yeah right...i was born with it and i want it gone'...

different pespectives