नमस्कार

नमस्कार

Pages

Thursday, 29 April 2010

माझा TG म्हणजे Target Audience...

माझ्या जाहिरातक्षेत्रात मी प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या भाषेत बोलते...
म्हणजे भाषेची शैली रोज वेगवेगळी असते.
कधी मी शाळकरी मुलांना त्यांची उंची कशी वाढेल हे सांगते तर कधी तरुण मुलींना त्या गोऱ्या कश्या होतील हे पटवून देत असते...आणि कधी उतारवयातील माणसांना त्यांनी त्यांच्या पैश्यांची गुंतवणूक कशी करावी हे सांगत असते.
मग जर हे विविध भाषाशैलीच कौशल्य माझ्यात आहे तर मग खऱ्याखुऱ्या आयुष्यात वेगवेगळ्या नात्यात मला हे कौशल्य का नाही वापरता येत?
म्हणजे आईला आवडेल अशी भाषाशैली तिच्याशी, लेकीला पटेल असे तिच्याशी आणि मैत्रिणींना भावून जाईल अशी शैली त्यांच्याशी!

1 comment:

सागर said...

im falling in love with ur short post.
they are just fabulous