नमस्कार

नमस्कार

Pages

Friday, 16 April 2010

You made my day!

काल मी पेट्रोल पंपावर गाडी घेऊन गेले.
माझ्या गाडीच्या पुढे एक बाईकवाला होता.
मी गाडी लावेस्तोवर त्याचे पेट्रोल भरून झाले.
तेव्हढ्यात माझ्या लक्षात आले की मी जर गाडी थोडी मागे घेतली तर बाईकवाल्याला बाईक काढणे सोप्पे जाईल.
माझे पुढचे फक्त २ सेकंद गाडी मागे घेण्यात गेले.
आणि मग त्याने त्याचे वाहन सोप्प्या रीतीने काढले.
खरं तर एव्हढेच झाले.
पण मी reverse टाकून माझी गाडी त्याच्यासाठी मागे घेतली ह्याच्यासाठी त्याने माझ्याकडे हसून बघितले आणि आभाराची मान हलवली!
मला त्याची ती विनम्रता ह्या सध्याच्या धकाधकीच्या काळात अजिबात अपेक्षित नव्हती!
पण त्या माझ्या २ सेकंदाच्या कृतीने त्याला एक सकारात्मक ((possitive) भावना दिली
आणि त्याच्या त्या मान हलवून आभार मानण्याच्या कृतीने मला जगात अजूनहि आशेला जागा आहे ही खूपच छान जाणीव दिली!

2 comments:

रोहन चौधरी ... said...

छान.. एकदम साधा आणि छोटासा प्रसंग... पण मनाला आतून समाधान देणारा... :)

सागर said...

Senapati +1