नमस्कार

नमस्कार

Pages

Tuesday, 20 April 2010

मधु इथे अन चंद्र तिथे!

आत्मा आणि शरीर एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.
म्हणूनच जरी त्या एकाच नाण्याच्या बाजू असल्या तरी देखील त्यांची तोंडे दोन दिशांना आहेत!

No comments: