नमस्कार

नमस्कार

Pages

Saturday, 24 April 2010

फार पूर्वी नाही...

ह्या वर्षी पंडिता रमाबाईंच्या आत्मचरित्र लिखिताला १०० वर्षे पूर्ण झाली.
आज त्या विषयी लोकसत्तातील एक लेख वाचनात आला.
त्यातील रमाबाईंच्या आठवणी वाचल्या आणि एक वीस वर्षांपूर्वींचा प्रसंग आठवला.
सासरच्या घरात एक दिवस मी वर्तमानपत्र वाचत बसले होते.
अकस्मात घरातील वडिलधाऱ्या बाई तरातरा आल्या आणि माझ्या हातातील पेपर हिसकावून म्हणाल्या," ह्या घरात बाई माणूस पेपर वाचत नाही!"
मी दचकून त्यांच्या तोंडाकडे बघत राहिले आणि माझ्या नजरेसमोर माझ्या विद्वान बाबांचं पुस्तकांनी गच्च भरलेलं घर गोल गोल फिरू लागलं!

No comments: