नमस्कार

नमस्कार

Pages

Monday, 19 April 2010

निराशा हा माझा धर्म नव्हे!

माझ्या जाहिरात क्षेत्रात रोज नवनवीन प्रकारची कामे येतात.
माझ्याकडे आलेले काम एक creative director म्हणून माझ्या पूर्ण क्षमतेनुसार मी चांगले करते आणि मग ते काम घेऊन आमची फलटण client कडे जाते.
बऱ्याचदा client स्वतःचेच घोडे दामटवतो आणि स्वतःला हवे तसे काम करून घेतो.
अश्यावेळी एक agency म्हणून आमची भूमिका काय?
एक म्हणजे, जे काम प्रसिद्ध झाले तर ते माझे आहे असे जर अभिमानाने सांगता येणार नसेल तर अश्या प्रकारचे काम घेऊन कधीही client समोर उभे राहू नये.
केवळ पैसे कमावण्यासाठी दुय्यम दर्ज्याचे काम पुढे करू नये.
मी ते काम ज्या brand साठी केले त्याच्यासाठी आणि कलात्मक दृष्टीकोनातून जर चांगलेच केले असेल तर ते विकत घेतले नाही हे त्या client चे दुर्दैव, माझे नव्हे!
निराश होऊन माझ्या कामाची प्रत खाली आणण्यात माझे काहीच भले नाही.
त्या कोळ्याकडे नेहेमी लक्ष ठेवायला हवे. तो नाही का कितीही वेळा पडला तरी देखील परत परत चढायचा प्रयत्न करीत असतो?
आपण आपले प्रयत्न पणाला लावावेत परंतु निकाल आपल्याच बाजूने लागेल
असा हट्ट करू नये.
काय पावन, पटतंय न्हवं का?

No comments: