नमस्कार

नमस्कार

Pages

Tuesday, 20 April 2010

बेगमी

बेगमी खूप महत्वाची.
बेगमी म्हणजे तुम्ही केलेली धान्याची साठवण. जी तुम्ही पुढील काळात, पुन्हा साठवणीचा काळ येईपर्यंत वापरू शकता.
मग अगदी रोजच्या वापरासाठी असेल किंवा दुष्काळामध्ये जेव्हा धान्याची वानवा असेल तेंव्हा त्याचा तुम्हांला उपयोग होऊ शकेल.
वाटतं आपल्या नात्यांमध्ये अशीच आपण आठवणींची बेगमी करावी.
ह्या सुंदर आठवणीच आयुष्यभर आपल्या सोबत राहतात, एखाद्या कठीण प्रसंगातून आपल्याला तरून जाण्यास मदत करतात.
समजा मी माझ्या आयुष्यातल्या सुंदर आठवणी जपल्याच नाहीत किंवा तू मला आपल्या नात्यामध्ये सुंदर आठवणी दिल्याच नाहीस, तर पुढील आयुष्यात तुझं माझं नातं तुटण्यासारख्या काही घटना घडल्या म्हणजेच जर दुष्काळ आला, तर कुठच्या बेगमीच्या आधारावर मी पुढे जगू ?

1 comment:

सागर said...

बेगमी खूप महत्वाची

Mg ti tu mla dileli aso va mi tula

बेगमी खूप महत्वाची